A cost-utility analysis for catheter ablation of atrial fibrillation in combination with warfarin and dabigatran based on the CHADS2 score in Japan

Takehiro Kimura, Ataru Igarashi, Shunya Ikeda, Kazuaki Nakajima, Shin Kashimura, Akira Kunitomi, Yoshinori Katsumata, Takahiko Nishiyama, Nobuhiro Nishiyama, Kotaro Fukumoto, Yoko Tanimoto, Yoshiyasu Aizawa, Keiichi Fukuda, Seiji Takatsuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A cost-utility analysis for catheter ablation of atrial fibrillation in combination with warfarin and dabigatran based on the CHADS2 score in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences