A curriculum for the board certified nephrologist (pediatric medicine)

Hirokazu Imai, Toshiaki Monkawa, Koichi Nakanishi, Shoji Kagami, Michio Nagata, Motoshi Hattori, Hiroshi Hataya, Yukihiko Kawasaki, Yoshitsugu Kaku, Shuji Kondo, Hiroshi Saito, Koichi Kamei, Satoko Tsuchida, Yoshimitsu Goto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1348-1390
Number of pages43
JournalJapanese Journal of Nephrology
Volume55
Issue number8
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Nephrology

Cite this