A functional single nucleotide polymorphism in mucin 1, at chromosome 1q22, determines susceptibility to diffuse-type gastric cancer

Norihisa Saeki, Akira Saito, Il Ju Choi, Keitaro Matsuo, Sumiko Ohnami, Hirohiko Totsuka, Suenori Chiku, Aya Kuchiba, Yeonsu Lee, Kyongah Yoon, Myeongcherl Kook, Sook Ryun Park, Youngwoo Kim, Hideo Tanaka, Kazuo Tajima, Hiroshi Hirose, Fumihiko Tanioka, Yoshihiro Matsuno, Haruhiko Sugimura, Shunji KatoTsuneya Nakamura, Tomohiro Nishina, Wataru Yasui, Kazuhiko Aoyagi, Hiroki Sasaki, Kazuyoshi Yanagihara, Hitoshi Katai, Tadakazu Shimoda, Teruhiko Yoshida, Yusuke Nakamura, Setsuo Hirohashi, Hiromi Sakamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

110 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A functional single nucleotide polymorphism in mucin 1, at chromosome 1q22, determines susceptibility to diffuse-type gastric cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences