A genome-wide association study identified AFF1 as a susceptibility locus for systemic lupus eyrthematosus in Japanese

Yukinori Okada, Kenichi Shimane, Yuta Kochi, Tomoko Tahira, Akari Suzuki, Koichiro Higasa, Atsushi Takahashi, Tetsuya Horita, Tatsuya Atsumi, Tomonori Ishii, Akiko Okamoto, Keishi Fujio, Michito Hirakata, Hirofumi Amano, Yuya Kondo, Satoshi Ito, Kazuki Takada, Akio Mimori, Kazuyoshi Saito, Makoto KamachiYasushi Kawaguchi, Katsunori Ikari, Osman Wael Mohammed, Koichi Matsuda, Chikashi Terao, Koichiro Ohmura, Keiko Myouzen, Naoya Hosono, Tatsuhiko Tsunoda, Norihiro Nishimoto, Tsuneyo Mimori, Fumihiko Matsuda, Yoshiya Tanaka, Takayuki Sumida, Hisashi Yamanaka, Yoshinari Takasaki, Takao Koike, Takahiko Horiuchi, Kenshi Hayashi, Michiaki Kubo, Naoyuki Kamatani, Ryo Yamada, Yusuke Nakamura, Kazuhiko Yamamoto

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

104 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A genome-wide association study identified AFF1 as a susceptibility locus for systemic lupus eyrthematosus in Japanese'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences