A Perpetuum Mobile 32bit CPU with 13.4pJ/cycle, 0.14μA sleep current using Reverse Body Bias Assisted 65nm SOTB CMOS technology

Koichiro Ishibashi, Nobuyuki Sugii, Kimiyoshi Usami, Hideharu Amano, Kazutoshi Kobayashi, Cong Kha Pham, Hideki Makiyama, Yoshiki Yamamoto, Hirofumi Shinohara, Toshiaki Iwamatsu, Yasuo Yamaguchi, Hidekazu Oda, Takumi Hasegawa, Shinobu Okanishi, Hiroshi Yanagita, Shiro Kamohara, Masaru Kadoshima, Keiichi Maekawa, Tomohiro Yamashita, Duc Hung LeTakumu Yomogita, Masaru Kudo, Kuniaki Kitamori, Shuya Kondo, Yuuki Manzawa

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Perpetuum Mobile 32bit CPU with 13.4pJ/cycle, 0.14μA sleep current using Reverse Body Bias Assisted 65nm SOTB CMOS technology'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science