A population-based urinary and plasma metabolomics study of environmental exposure to cadmium

Yoshiki Ishibashi, Sei Harada, Yoko Eitaki, Ayako Kurihara, Suzuka Kato, Kazuyo Kuwabara, Miho Iida, Aya Hirata, Mizuki Sata, Minako Matsumoto, Takuma Shibuki, Tomonori Okamura, Daisuke Sugiyama, Asako Sato, Kaori Amano, Akiyoshi Hirayama, Masahiro Sugimoto, Tomoyoshi Soga, Masaru Tomita, Toru Takebayashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A population-based urinary and plasma metabolomics study of environmental exposure to cadmium'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases