An association study of 36 psoriasis susceptibility loci for psoriasis vulgaris and atopic dermatitis in a Japanese population

Mayumi Tamari, Hidehisa Saeki, Mitsuha Hayashi, Yoshinori Umezawa, Toshihiro Ito, Osamu Fukuchi, Yoshimasa Nobeyama, Koichi Yanaba, Hidemi Nakagawa, Yuichiro Tsunemi, Toyoaki Kato, Sayaka Shibata, Makoto Sugaya, Shinichi Sato, Yayoi Tada, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Kouji Ebe, Emiko Noguchi, Shigeharu FujiedaTamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Tomomitsu Hirota

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

16 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)156-157
Number of pages2
JournalJournal of Dermatological Science
Volume76
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2014 Nov 1

Keywords

  • Atopic dermatitis
  • Genetic polymorphism
  • Genome-wide association study
  • Japanese population
  • Psoriasis vulgaris

ASJC Scopus subject areas

  • Biochemistry
  • Molecular Biology
  • Dermatology

Cite this