Author's reply: Atrial fibrillation and sleep apnea: A chicken and egg situation

Takehiro Kimura, Takashi Kono, Koichi Fukunaga, Wakako Yamasawa, Taishi Fujisawa, Ryoma Fukuoka, Kazuaki Nakajima, Shin Kashimura, Akira Kunitomi, Yoshinori Katsumata, Takahiko Nishiyama, Nobuhiro Nishiyama, Yoshiyasu Aizawa, Keiichi Fukuda, Seiji Takatsuki

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Author's reply: Atrial fibrillation and sleep apnea: A chicken and egg situation'. Together they form a unique fingerprint.