Bacteriological, pharmacokinetic and clinical evaluations of cefpirome sulfate in the pediatric field: Pediatric study group of cefpirome (Chairman: Ryochi Fujii)

Ryochi Fujii, Toshiaki Abe, Hidenori Meguro, Takeshi Tajima, Susumu Nakazawa, Hajime Sato, Yuichi Hirama, Akira Narita, Kimiko Matsumoto, Shinichi Nakazawa, Hiroyuki Suzuki, Yoshiko Nakanishi, Kazuya Nagao, Kenji Niino, Keisuke Sunakawa, Hlronobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Sato, Yoshikiya Toyonaga, Kiwamu SeoKenichi Kawamura, Morimasa Sugita, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Yoichi Taneda, Kuniyoshi Kuno, Minoru Sakurai, Masahiro Ito, Shojiro Arai, Hitoshi Kamiya, Toshiaki Ihara, Haruki Mikawa, Mitsufumi Mayumi, Hideo Higashi, Setsuko Ito, Tadafumi Nishimura, Kumiko Sugita, Shigeyuki Aoki, Kazuo Tabuki, Michio Takagi, Yohnosuke Kobayashi, Hlrohiko Hlgashino, Yoichi Hlrabayashi, Man Woo, Urara Kohdera, Tsunekazu Haruta, Kanetsu Okura, Shigekazu Kuroki, Toshikazu Nishio, Yutaka Kobayashi, Hiroshi Matsuda, Kaichi Kida, Takehiko Morimoto, Takanobu Kurashige, Hiroshi Wakiguchi, Yasuhiro Kuroda, Masaru Matsuoka, Yoshio Takahashi, Takashi Okamoto, Takanori Sekiguchi, Seikyo Furukawa, Takashige Okada, Takashi Motohiro, Hirokazu Sasaki, Masafumi Aramaki, Tatsuhiko Koga, Yasutaka Sakata, Kaoru Tominaga, Fumio Yamashita, Yoshiro Tsuji, Norio Nakayama, Kiyoaki Nagano, Hatsushi Miyazoe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)84-109
Number of pages26
Journalthe japanese journal of antibiotics
Volume44
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 1991 Jan
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Microbiology (medical)
  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases

Cite this