Bilirubin Production and Hemeoxygenase-1 Expression in Ischemia-Reperfused Rat Liver in vivo

Takashi Kobayashi, Yoshinobu Sato, Satoshi Yamamoto, Toshiyuki Takeishi, Ken Ichiro Hirano, Takaoki Watanabe, Isao Kurosaki, Yoshio Shirai, Makoto Naito, Makoto Suematsu, Katsuyoshi Hatakeyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bilirubin Production and Hemeoxygenase-1 Expression in Ischemia-Reperfused Rat Liver in vivo'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences