Communication from tubular epithelial cells to podocytes through Sirt1 and nicotinic acid metabolism

Kazuhiro Hasegawa, Shu Wakino, Yusuke Sakamaki, Hirokazu Muraoka, Hiroyuki Umino, Hitoshi Minakuchi, Ayumi Yoshifuji, Makiko Naitoh, Keisuke Shinozuka, Koji Futatsugi, Hidenori Urai, Takeshi Kanda, Hirobumi Tokuyama, Koichi Hayashi, Hiroshi Itoh

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Communication from tubular epithelial cells to podocytes through Sirt1 and nicotinic acid metabolism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences