Corrigendum to "Nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the Surveillance Committee of Japanese Society of Chemotherapy, Japanese Association for Infectious Diseases, and Japanese Society for Clinical Microbiology in 2009: General view of the pathogens' antibacterial susceptibility" [J Infect Chemother, 18, (2012), 609-620] DOI:10.1007/s10156-012-0434-3

Akira Watanabe, Katsunori Yanagihara, Tetsuya Matsumoto, Shigeru Kohno, Nobuki Aoki, Toyoko Oguri, Junko Sato, Tetsuro Muratani, Morimasa Yagisawa, Kazuhiko Ogasawara, Naoto Koashi, Tsuneo Kozuki, Akira Komoto, Yoshisaburo Takahashi, Toshikatsu Tsuji, Michinori Terada, Kunio Nakanishi, Rikizo Hattori, Yukio Hirako, Akinori MaruoShinichi Minamitani, Kohei Morita, Tomotaro Wakamura, Keisuke Sunakawa, Hideaki Hanaki, Yoshinobu Ohsaki, Yasuhito Honda, Shoichi Sasaoka, Hiroaki Takeda, Hideki Ikeda, Atsuko Sugai, Makoto Miki, Susumu Nakanowatari, Hiroshi Takahashi, Mutsuko Utagawa, Nobuyuki Kobayashi, Jin Takasaki, Hisami Konosaki, Yasuko Aoki, Michi Shoji, Hajime Goto, Takeshi Saraya, Daisuke Kurai, Mitsuhiro Okazaki, Yoshio Kobayashi, Yasuhiro Katono, Akihiko Kawana, Katsu Saionji, Naoki Miyazawa, Yoshimi Sato, Yuji Watanuki, Makoto Kudo, Shigeru Ehara, Hiroki Tsukada, Yumiko Imai, Nobuei Watabe, Sakura Aso, Yasuo Honma, Hiroshige Mikamo, Yuka Yamagishi, Yoshio Takesue, Yasunao Wada, Tadahiro Nakamura, Noriko Mitsuno, Keiichi Mikasa, Kei Kasahara, Kenji Uno, Reiko Sano, Naoyuki Miyashita, Yukinori Kurokawa, Mariko Takaya, Masao Kuwabara, Yaeko Watanabe, Masao Doi, Satomi Shimizu, Kiyoshi Negayama, Junichi Kadota, Kazufumi Hiramatsu, Yoshitomo Morinaga, Junichi Honda, Masaki Fujita, Satoshi Iwata, Aikichi Iwamoto, Takayuki Ezaki, Shoichi Onodera, Shinya Kusachi, Kazuhiro Tateda, Michio Tanaka, Kyoichi Totsuka, Yoshihito Niki, Tetsuro Matsumoto

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Corrigendum to "Nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the Surveillance Committee of Japanese Society of Chemotherapy, Japanese Association for Infectious Diseases, and Japanese Society for Clinical Microbiology in 2009: General view of the pathogens' antibacterial susceptibility" [J Infect Chemother, 18, (2012), 609-620] DOI:10.1007/s10156-012-0434-3'. Together they form a unique fingerprint.