Detailed performance evaluation of a new 20-inch photomultiplier tube with a Box and Line dynode

Yuji Okajima, Yasuhiro Nishimura, Ryosuke Akutsu, Yusuke Suda, Miao Jiang, Seiko Hirota, Daisuke Fukuda, Masahiro Kuze, Masaki Ishitsuka, Masayuki Nakahata, Masato Shiozawa, Yoshinari Hayato, Shoei Nakayama, Hidekazu Tanaka, Masashi Yokoyama, Tsuyoshi Nakaya, Akihiro Minamino, Akimichi Taketa, Yoshihiko Kawai, Takayuki OhmuraMasatoshi Suzuki

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Detailed performance evaluation of a new 20-inch photomultiplier tube with a Box and Line dynode'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science