Development of gastroenterological surgery over the last decade in Japan: analysis of the National Clinical Database

Yoshihiro Kakeji, Hiroyuki Yamamoto, Hideki Ueno, Susumu Eguchi, Itaru Endo, Akira Sasaki, Shuji Takiguchi, Hiroya Takeuchi, Masaji Hashimoto, Akihiko Horiguchi, Tadahiko Masaki, Shigeru Marubashi, Kazuhiro Yoshida, Hiroaki Miyata, Hiroyuki Konno, Mitsukazu Gotoh, Yuko Kitagawa, Masaki Mori, Yasuyuki Seto

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of gastroenterological surgery over the last decade in Japan: analysis of the National Clinical Database'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences