Drug free REmission/low disease activity after cessation of tocilizumab (Actemra) Monotherapy (DREAM) study

Norihiro Nishimoto, Koichi Amano, Yasuhiko Hirabayashi, Takahiko Horiuchi, Tomonori Ishii, Mitsuhiro Iwahashi, Masahiro Iwamoto, Hitoshi Kohsaka, Masakazu Kondo, Tsukasa Matsubara, Toshihide Mimura, Hisaaki Miyahara, Shuji Ohta, Yukihiko Saeki, Kazuyoshi Saito, Hajime Sano, Kiyoshi Takasugi, Tsutomu Takeuchi, Shigeto Tohma, Tomomi TsuruYukitaka Ueki, Jiro Yamana, Jun Hashimoto, Takaji Matsutani, Miho Murakami, Nobuhiro Takagi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

101 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Drug free REmission/low disease activity after cessation of tocilizumab (Actemra) Monotherapy (DREAM) study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences