Efficacy and safety of an orally administered selective prostacyclin receptor agonist, selexipag, in Japanese patients with pulmonary arterial hypertension

Nobuhiro Tanabe, Satoshi Ikeda, Nobuhiro Tahara, Keiichi Fukuda, Masaru Hatano, Hiroshi Ito, Tomotaka Nakayama, Toshihisa Anzai, Akiyoshi Hashimoto, Teruo Inoue, Kouji Kajinami, Yasuki Kihara, Hideyuki Kinoshita, Koichiro Kuwahara, Toyoaki Murohara, Osamu Okazaki, Satoshi Sakai, Toru Satoh, Yutaka Takeda, Yasuchika TakeishiMitsugu Taniguchi, Hiroshi Watanabe, Takeshi Yamamoto, Keiko Yamauchi-Takihara, Koichiro Yoshioka, Shigetake Sasayama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Efficacy and safety of an orally administered selective prostacyclin receptor agonist, selexipag, in Japanese patients with pulmonary arterial hypertension'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences