Erratum: G-CSF supports long-term muscle regeneration in mouse models of muscular dystrophy (Nature Communications 6:6745 (2015)) doi: 10.1038/ncomms7745

Nozomi Hayashiji, Shinsuke Yuasa, Yuko Miyagoe-Suzuki, Mie Hara, Naoki Ito, Hisayuki Hashimoto, Dai Kusumoto, Tomohisa Seki, Shugo Tohyama, Masaki Kodaira, Akira Kunitomi, Shin Kashimura, Makoto Takei, Yuki Saito, Shinichiro Okata, Toru Egashira, Jin Endo, Toshikuni Sasaoka, Shin'Ichi Takeda, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: G-CSF supports long-term muscle regeneration in mouse models of muscular dystrophy (Nature Communications 6:6745 (2015)) doi: 10.1038/ncomms7745'. Together they form a unique fingerprint.