Erratum: Investigation of the fatty acid transporter-encoding genes SLC27A3 and SLC27A4 in autism (Scientific Reports (2015) 5 (16239) DOI: 10.1038/srep16239)

Motoko Maekawa, Yoshimi Iwayama, Tetsuo Ohnishi, Manabu Toyoshima, Chie Shimamoto, Yasuko Hisano, Tomoko Toyota, Shabeesh Balan, Hideo Matsuzaki, Yasuhide Iwata, Shu Takagai, Kohei Yamada, Motonori Ota, Satoshi Fukuchi, Yohei Okada, Wado Akamatsu, Masatsugu Tsujii, Nobuhiko Kojima, Yuji Owada, Hideyuki OkanoNorio Mori, Takeo Yoshikawa

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Original languageEnglish
Article number20268
JournalScientific reports
Volume6
DOIs
Publication statusPublished - 2016 Jan 29

ASJC Scopus subject areas

  • General

Cite this