Erratum: Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations (Nature (2013) 497 (490-493) DOI:10.1038/nature12115)

Toru Fukuda, Shu Takeda, Ren Xu, Hiroki Ochi, Satoko Sunamura, Tsuyoshi Sato, Shinsuke Shibata, Yutaka Yoshida, Zirong Gu, Ayako Kimura, Chengshan Ma, Cheng Xu, Waka Bando, Koji Fujita, Kenichi Shinomiya, Takashi Hirai, Yoshinori Asou, Mitsuhiro Enomoto, Hideyuki Okano, Atsushi OkawaHiroshi Itoh

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)612
Number of pages1
JournalNature
Volume500
Issue number7464
DOIs
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • General

Cite this