Erratum: Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations (Nature (2013) 497 (490-493) DOI:10.1038/nature12115)

Toru Fukuda, Shu Takeda, Ren Xu, Hiroki Ochi, Satoko Sunamura, Tsuyoshi Sato, Shinsuke Shibata, Yutaka Yoshida, Zirong Gu, Ayako Kimura, Chengshan Ma, Cheng Xu, Waka Bando, Koji Fujita, Kenichi Shinomiya, Takashi Hirai, Yoshinori Asou, Mitsuhiro Enomoto, Hideyuki Okano, Atsushi OkawaHiroshi Itoh

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Sema3A regulates bone-mass accrual through sensory innervations (Nature (2013) 497 (490-493) DOI:10.1038/nature12115)'. Together they form a unique fingerprint.