Gastrointestinal endoscopy in the era of the acute pandemic of coronavirus disease 2019: Recommendations by Japan Gastroenterological Endoscopy Society (Issued on April 9th, 2020)

Atsushi Irisawa, Takahisa Furuta, Takayuki Matsumoto, Takashi Kawai, Tomoki Inaba, Atsushi Kanno, Akio Katanuma, Yoshiro Kawahara, Koji Matsuda, Kazuhiro Mizukami, Takao Otsuka, Ichiro Yasuda, Shinji Tanaka, Kazuma Fujimoto, Shinsaku Fukuda, Hiroyasu Iishi, Yoshinori Igarashi, Kazuo Inui, Toshiharu Ueki, Haruhiko OgataMototsugu Kato, Akiko Shiotani, Kazuhide Higuchi, Naotaka Fujita, Kazunari Murakami, Hironori Yamamoto, Tohru Ito, Kazuichi Okazaki, Yuko Kitagawa, Tetsuya Mine, Hisao Tajiri, Haruhiro Inoue

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gastrointestinal endoscopy in the era of the acute pandemic of coronavirus disease 2019: Recommendations by Japan Gastroenterological Endoscopy Society (Issued on April 9th, 2020)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences