Genetic polymorphisms in the IL22 gene are associated with psoriasis vulgaris in a Japanese population

Hidehisa Saeki, Tomomitsu Hirota, Hidemi Nakagawa, Yuichiro Tsunemi, Toyoaki Kato, Sayaka Shibata, Makoto Sugaya, Shinichi Sato, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Kouji Ebe, Emiko Noguchi, Tamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Yusuke Nakamura, Mayumi Tamari

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genetic polymorphisms in the IL22 gene are associated with psoriasis vulgaris in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.