Genome-wide association study identifies TNFSF15 and POU2AF1 as susceptibility loci for primary biliary cirrhosis in the Japanese population

Minoru Nakamura, Nao Nishida, Minae Kawashima, Yoshihiro Aiba, Atsushi Tanaka, Michio Yasunami, Hitomi Nakamura, Atsumasai Komori, Makoto Nakamuta, Mikio Zeniya, Etsuko Hashimoto, Hiromasa Ohira, Kazuhide Yamamoto, Morikazu Onji, Shuichi Kaneko, Masao Honda, Satoshi Yamagiwa, Kazuhiko Nakao, Takafumi Ichida, Hajime TakikawaMasataka Seike, Takeji Umemura, Yoshiyuki Ueno, Shotaro Sakisaka, Kentaro Kikuchi, Hirotoshi Ebinuma, Noriyo Yamashiki, Sumito Tamura, Yasuhiko Sugawara, Akira Mori, Shintaro Yagi, Ken Shirabe, Akinobu Taketomi, Kuniaki Arai, Kyoko Monoe, Tatsuki Ichikawa, Makiko Taniai, Yasuhiro Miyake, Teru Kumagi, Masanori Abe, Kaname Yoshizawa, Satoru Joshita, Shinji Shimoda, Koichi Honda, Hiroki Takahashi, Katsuji Hirano, Yasuaki Takeyama, Kenichi Harada, Kiyoshi Migita, Masahiro Ito, Hiroshi Yatsuhashi, Nobuyoshi Fukushima, Hajime Ota, Tatsuji Komatsu, Takeo Saoshiro, Jinya Ishida, Hirotsugu Kouno, Hirotaka Kouno, Michiyasu Yagura, Masakazu Kobayashi, Toyokichi Muro, Naohiko Masaki, Keiichi Hirata, Yukio Watanabe, Yoko Nakamura, Masaaki Shimada, Noboru Hirashima, Toshiki Komeda, Kazuhiro Sugi, Michiaki Koga, Keisuke Ario, Eiichi Takesaki, Yoshihiko Maehara, Shinji Uemoto, Norihiro Kokudo, Hirohito Tsubouchi, Masashi Mizokami, Yasuni Nakanuma, Katsushi Tokunaga, Hiromi Ishibashi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

229 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genome-wide association study identifies TNFSF15 and POU2AF1 as susceptibility loci for primary biliary cirrhosis in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences