Guidelines for Reproductive Medicine in Japan

Mitsutoshi Yamada, Tomonori Ishikawa, Takeshi Iwasa, Hajime Oishi, Satoko Osuka, Kenji Oka, Shuichi Ono, Masanori Ono, Makoto Orisaka, Haruhiko Kanasaki, Yasushi Kawano, Kazuhiro Kawamura, Hiroshi Kishi, Fuminori Kimura, Shinnosuke Kuroda, Akira Kuwahara, Hideyuki Kobayashi, Akira Komiya, Hidekazu Saito, Kenji SatoSuguru Sato, Koji Shiraishi, Hiromitsu Shirasawa, Tatsuya Suzuki, Yasushi Takai, Seido Takae, Toshifumi Takahashi, Tsuyoshi Takiuchi, Masahito Tachibana, Isao Tamura, Hiroshi Tamura, Seung Chik Jwa, Tsuyoshi Baba, Miyuki Harada, Tetsuya Hirata, Atsushi Fukui, Yusuke Fukuda, Shinichiro Fukuhara, Tetsuo Maruyama, Yasushi Yumura, Osamu Yoshino, Yasushi Hirota, Akira Tsujimura, Naoaki Kuji, Yutaka Osuga

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

2 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Article numbere12483
JournalReproductive Medicine and Biology
Volume21
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2022 Jan 1

Keywords

  • assisted reproductive technology
  • clinical question
  • guideline
  • infertility
  • recommendation

ASJC Scopus subject areas

  • Reproductive Medicine
  • Cell Biology

Cite this