Hematopoietic cell transplantation in Japan: nationwide survey 2013

Mio Kurata, Atsumi Yanagisawa, Yoshiko Atsuta, Hisashi Sakamaki, Koji Kato, Tatsuo Ichinohe, Junji Tanaka, Makoto Hirokawa, Souichi Adachi, Masami Inoue, Akira Kikuchi, Hiromasa Yabe, Keisei Kawa, Akihisa Sawada, Shinichiro Mori, Yasuo Morishima, Shunichi Kato, Tokiko Nagamura, Kayoko Matsumoto, Ritsuro SuzukiShinji Nakao, Minoko Takanashi, Yoshihisa Kodera, Shinichiro Okamoto

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

3 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)2381-2399
Number of pages19
Journal[Rinshō ketsueki] The Japanese journal of clinical hematology
Volume55
Issue number12
DOIs
Publication statusPublished - 2014 Dec 1
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Medicine(all)

Cite this