Intravenous cyclosporine therapy for ulcerative colitis refractory to steroid therapy

Keiko Miyazaki, Tadakazu Hisamatsu, Hirotoshi Ebinuma, Kazuhiro Kashiwagi, Tomoharu Yajima, Hiromasa Takaishi, Yasushi Iwao, Mamoru Watanabe, Toshifumi Hibi, Hiromasa Ishii

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Intravenous cyclosporine therapy for ulcerative colitis refractory to steroid therapy'. Together they form a unique fingerprint.