Is that cranial deformity really due to sleeping position?

Hiroki Kajita, Yoshiaki Sakamoto, Toshiki Takenouchi, Tomoru Miwa, Takao Takahashi

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Is that cranial deformity really due to sleeping position?'. Together they form a unique fingerprint.