Japan MG registry: Chronological surveys over 10 years

Shigeaki Suzuki, Masayuki Masuda, Akiyuki Uzawa, Yuriko Nagane, Shingo Konno, Yasushi Suzuki, Tomoya Kubota, Takamichi Sugimoto, Makoto Samukawa, Genya Watanabe, Kei Ishizuchi, Hiroyuki Akamine, Yosuke Onishi, Kazuki Yoshizumi, Takafumi Uchi, Itaru Amino, Yuki Ueta, Naoya Minami, Naoki Kawaguchi, Takashi KimuraMasanori P. Takahashi, Hiroyuki Murai, Kimiaki Utsugisawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Japan MG registry: Chronological surveys over 10 years'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences