Late-onset rheumatoid arthritis registry study, LORIS study: study protocol and design

Masayo Kojima, Yutaka Kawahito, Takahiko Sugihara, Toshihisa Kojima, Ryozo Harada, Shintaro Hirata, Motomu Hashimoto, Toshihiko Hidaka, Hajime Ishikawa, Hiromu Ito, Mitsumasa Kishimoto, Yuko Kaneko, Kazuo Matsui, Toshihiro Matsui, Isao Matsushita, Akio Morinobu, Keiichiro Nishida, Eiichi Tanaka, Asami Abe, Michinori IshitokuShuji Asai, Takashi Kida, Akira Onishi, Satoshi Takanashi, Masayoshi Harigai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Late-onset rheumatoid arthritis registry study, LORIS study: study protocol and design'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences