Multidetector computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial ablation in a Noonan syndrome patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy

Yuichiro Maekawa, Masahiro Jinzaki, Hikaru Tsuruta, Yoshitake Yamada, Yoshikazu Kishino, Takashi Kawakami, Kentaro Hayashida, Shinsuke Yuasa, Mitsushige Murata, Akio Kawamura, Motoaki Sano, Sachio Kuribayashi, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Multidetector computed tomography-guided percutaneous transluminal septal myocardial ablation in a Noonan syndrome patient with hypertrophic obstructive cardiomyopathy'. Together they form a unique fingerprint.