Pharmacokinetics and clinical studies on aztreonam in neonates and premature infants (the second report)

Fujii Ryochi, Sakata Hiroshi, Hiramoto Azuma, Inyaku Fumie, Azagami Shiro, Shiro Hiroyuki, Sunakawa Keisuke, Iwata Satoshi, Nakazawa Susumu, Sato Hajime, Niino Kenji, Toyonaga Yoshikiyo, Kawamura Ken-ichi, Arai Shojiro, Suzuki Masaharu, Nomura Toyoki, Iwai Naoichi, Taneda Yoh-Ichi, Maki Takako, Ozaki TakaoTauchi Nobuo, Nishimura Tadafumi, Ohkura Kan-etsu, Motohiro Takashi, Tanaka Hiroya, Shimomura Hiroshi, Yura Jiro, Yagisawa Morimasa, Hashira Shintaro, Kakehashi Hitoshi, Mori Yoshiki, Isohata Eiichi, Ishizuka Yugo, Narita Akira, Sugita Morimasa, Seo Kiwamu, Kamiya Hitoshi, Inamochi Hideki, Nakamura Haruhi, Matsui Shoji, Ichikawa Takayuki, Tabuki Kazuo, Matsuda Tadashi, Koga Tatsuhiko, Fukuda Masafumi, Miyano Takeshi, Suzuki Tatsuya, Kobayashi Yutaka, Tajima Takeshi, Fujita Kozo, Maruyama Shizuo, Oikawa Tadao, Saito Nobuo, Suzuki Hiroyuki, Nakamura Hironori, Sakurai Minoru, Nishimura Tadafumi, Nigami Hiroyuki, Sakata Yasutaka, Inoguchi Shunji, Kimura Koh-Ichiro, Hashimoto Takashi, Meguro Hidenori, Murono Ko-Ichi, Osano Mitsuru, Nakazawa Shin-Ichi, Yamakawa Masaru, Ishimoto Kohji, Tsuji Yoshiro, Nakamura Tsukasa, Abe Toshiaki, Kaeriyama Masato, Matsumoto Kimiko, Kuroki Shigekazu, Yamashita Fumio, Shimizu Yasunobu, Ito Tadaatsu, Oka Toshiaki, Nakanishi Yoshiko, Haruta Tsunekazu, Minami Munehito, Hattori Takuya, Yoshioka Hajime, Kobayashi Yutaka, Kamiya Yasuhiro, Okano Shuko, Narita Hiroshi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Pharmacokinetics and clinical effects were studied in a combination therapy with aztreonam (AZT) and ampicillin (ABPC) in neonates and premature infants. The results obtained are summarized as follows.

Original languageEnglish
Pages (from-to)563-578
Number of pages16
Journalthe japanese journal of antibiotics
Volume43
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 1990
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Microbiology (medical)
  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pharmacokinetics and clinical studies on aztreonam in neonates and premature infants (the second report)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this