Proposal of remission criteria for IgA nephropathy

Seiichi Matsuo, Tetsuya Kawamura, Yusuke Suzuki, Kensuke Joh, Yasuhiko Tomino, Satoshi Horikoshi, Tomoya Nishino, Norishige Yoshikawa, Motoshi Hattori, Kenjiro Kimura, Takashi Yasuda, Sayuri Shirai, Takanori Shibata, Mitsuhiro Yoshimura, Yasunori Utsunomiya, Masayuki Endoh, Nahoko Sakamoto, Masato Matsushima, Yoichi Miyazaki, Yoshinari YasudaTakashi Yokoo, Shoji Kagami, Hiroshi Hataya, Hitoshi Suzuki, Keiichi Matsuzaki, Shunya Uchida, Takafumi Ito, Akira Shimizu, Ritsuko Katafuchi, Satoshi Hisano, Akinori Hashiguchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)1249-1254
Number of pages6
JournalJapanese Journal of Nephrology
Volume55
Issue number7
Publication statusPublished - 2013
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Nephrology

Cite this