Protective effect of high-mobility group box 1 blockade on acute liver failure in rats

Kiminori Takano, Masahiro Shinoda, Minoru Tanabe, Taku Miyasho, Shingo Yamada, Shigeshi Ono, Yohei Masugi, Koichi Suda, Koichi Fukunaga, Tetsu Hayashida, Taizo Hibi, Hideaki Obara, Hiroya Takeuchi, Shigeyuki Kawachi, Kazufumi Kawasako, Minoru Okamoto, Hiroshi Yokota, Ikuro Maruyama, Yuko Kitagawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

34 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Protective effect of high-mobility group box 1 blockade on acute liver failure in rats'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences