Protein S-K196E mutation as a genetic risk factor for deep vein thrombosis in Japanese patients [7]

Rina Kimura, Shigenori Honda, Tomio Kawasaki, Hajime Tsuji, Seiji Madoiwa, Yoichi Sakata, Tetsuhito Kojima, Mitsuru Murata, Kazuhiro Nishigami, Masaaki Chiku, Tokio Hayashi, Yoshihiro Kokubo, Akira Okayama, Hitonobu Tomoike, Yasuo Ikeda, Toshiyuki Miyata

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

75 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Protein S-K196E mutation as a genetic risk factor for deep vein thrombosis in Japanese patients [7]'. Together they form a unique fingerprint.