Quality of Life after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation According to Affected Organ and Severity of Chronic Graft-versus-Host Disease

Saiko Kurosawa, Kumi Oshima, Takuhiro Yamaguchi, Atsumi Yanagisawa, Takahiro Fukuda, Heiwa Kanamori, Takehiko Mori, Satoshi Takahashi, Tadakazu Kondo, Akio Kohno, Koichi Miyamura, Yukari Umemoto, Takanori Teshima, Shuichi Taniguchi, Takuya Yamashita, Yoshihiro Inamoto, Yoshinobu Kanda, Shinichiro Okamoto, Yoshiko Atsuta

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

77 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Quality of Life after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation According to Affected Organ and Severity of Chronic Graft-versus-Host Disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences