Randomized clinical trial: Rikkunshito in the treatment of functional dyspepsia-a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study

Hidekazu Suzuki, J. Matsuzaki, Y. Fukushima, F. Suzaki, K. Kasugai, T. Nishizawa, Y. Naito, T. Hayakawa, T. Kamiya, T. Andoh, H. Yoshida, Y. Tokura, H. Nagata, M. Kobayakawa, M. Mori, K. Kato, H. Hosoda, T. Takebayashi, S. Miura, N. UemuraT. Joh, T. Hibi, J. Tack, Kunio Kasugai, Toshihiro Nishizawa, Yuji Naito, Takashi Joh, Soichiro Miura, Naomi Uemura, Yasushi Fukushima, Fumio Suzaki, Toshihiko Hayakawa, Takashi Ando, Hideo Yoshida, Yoshifumi Tokura, Hiroshi Nagata, Masao Kobayakawa, Mikiji Mori, Kimihiko Kato, Yoshikazu Tsuzuki, Akihiro Iwata, Kunio Kobayashi, Hiroyuki Imaeda, Yasuharu Yamaguchi, Eisuke Iwasaki, Hirokazu Komatsu, Hiroshi Serizawa, Yuichi Oyamada, Yuzo Yagou, Takeshi Yoshida, Jiro Nishida, Sayuri Yamamoto, Kazuhiko Tokita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

97 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Randomized clinical trial: Rikkunshito in the treatment of functional dyspepsia-a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences