Risk Factors for Pancreatic Stone Formation in Type 1 Autoimmune Pancreatitis: A Long-term Japanese Multicenter Analysis of 624 Patients

Tetsuya Ito, Shigeyuki Kawa, Akihiro Matsumoto, Kensuke Kubota, Terumi Kamisawa, Kazuichi Okazaki, Kenji Hirano, Yoshiki Hirooka, Kazushige Uchida, Atsuhiro Masuda, Hirotaka Ohara, Kyoko Shimizu, Norikazu Arakura, Atsushi Masamune, Atsushi Kanno, Junichi Sakagami, Takao Itoi, Tetsuhide Ito, Toshiharu Ueki, Takayoshi NishinoKazuo Inui, Nobumasa Mizuno, Hitoshi Yoshida, Masanori Sugiyama, Eisuke Iwasaki, Atsushi Irisawa, Tooru Shimosegawa, Tsutomu Chiba

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Risk Factors for Pancreatic Stone Formation in Type 1 Autoimmune Pancreatitis: A Long-term Japanese Multicenter Analysis of 624 Patients'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science