Social cognition and metacognition contribute to accuracy for self-evaluation of real-world functioning in patients with schizophrenia

Keiichiro Nishida, Atsuhito Toyomaki, Yosuke Koshikawa, Hidehito Niimura, Tsubasa Morimoto, Masayuki Tani, Ken Inada, Taiga Ninomiya, Hikaru Hori, Jun Manabe, Asuka Katsuki, Takamitsu Kubo, Masanao Shirahama, Kentaro Kohno, Toshihiko Kinoshita, Ichiro Kusumi, Akira Iwanami, Takefumi Ueno, Toshifumi Kishimoto, Takeshi TeraoKazuyuki Nakagome, Tomiki Sumiyoshi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Social cognition and metacognition contribute to accuracy for self-evaluation of real-world functioning in patients with schizophrenia'. Together they form a unique fingerprint.