The current status of endoscopic surgery

Yuko Kitagawa, Yoshihide Otani, Tetsuro Kubota, Koichiro Kumai, Toshiharu Furukawa, Yoshiro Saikawa, Masashi Yoshida, Masaki Kitajima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The current status of endoscopic surgery'. Together they form a unique fingerprint.