The development and performance evaluation of a hybrid photo-detector for Hyper-Kamiokande

Miao Jiang, Yasuhiro Nishimura, Yuji Okajima, Masahiro Kuze, Yusuke Suda, Ryosuke Akutsu, Daisuke Fukuda, Seiko Hirota, Masashi Yokoyama, Masayuki Nakahata, Masato Shiozawa, Yoshinari Hayato, Shoei Nakayama, Hidekazu Tanaka, Tsuyoshi Nakaya, Akihiro Minamino, Akimichi Taketa, Yoshihiko Kawai, Takayuki Ohmura, Masatoshi Suzuki

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The development and performance evaluation of a hybrid photo-detector for Hyper-Kamiokande'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science