The high-risk and population strategy for occupational health promotion (HIPOP-OHP) study: Study design and cardiovascular risk factors at the baseline survey

T. Okamura, T. Tanaka, Akira Babazono, Katsushi Yoshita, Nagako Chiba, Toru Takebayashi, Hideaki Nakagawa, Hiroshi Yamato, Katsuyuki Miura, J. Tamaki, T. Kadowaki, Akira Okayama, Hirotsugu Ueshima, Nobuo Nishi, Keiko Tsuji, Yuriko Kikuchi, Masahiko Yanagita, Kazunori Kodama, Fumiyoshi Kasagi, Yukinori KusakaShigeyuki Saitoh, Kiyomi Sakata, Hideo Tanaka, Masakazu Nakamura, Yoshihiko Naito, Yasuyuki Nakamura, Makoto Watanabe, Yoshikazu Nakamura, Unai Tamura, Junko Minai, Zentaro Yamagata, Sumio Urano, Fujihisa Kinoshita, Isao Saitoh, Shinichi Tanihara, Junko Tamaki, Osamu Tochikubo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The high-risk and population strategy for occupational health promotion (HIPOP-OHP) study: Study design and cardiovascular risk factors at the baseline survey'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences