[The JAID/JSC Guideline to Clinical Management of Infectious Diseases (Respiratory infections)].

Keiichi Mikasa, Nobuki Aoki, Yosuke Aoki, Shuichi Abe, Satoshi Iwata, Kazunobu Ouchi, Kei Kasahara, Junichi Kadota, Naoki Kishida, Osamu Kobayashi, Hiroshi Sakata, Masahumi Seki, Hiroki Tsukada, Yutaka Tokue, Fukumi Nakamura-Uchiyama, Futoshi Higa, Koichi Maeda, Katsunori Yanagihara, Koichiro Yoshida, Association for infectious diseases Japanese Association for infectious diseases

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '[The JAID/JSC Guideline to Clinical Management of Infectious Diseases (Respiratory infections)].'. Together they form a unique fingerprint.