The Japanese Society of Hypertension guidelines for the management of hypertension (JSH 2014)

Kazuaki Shimamoto, Katsuyuki Ando, Toshiro Fujita, Naoyuki Hasebe, Jitsuo Higaki, Masatsugu Horiuchi, Yutaka Imai, Tsutomu Imaizumi, Toshihiko Ishimitsu, Masaaki Ito, Sadayoshi Ito, Hiroshi Itoh, Hiroshi Iwao, Hisashi Kai, Kazuomi Kario, Naok Kashihara, Yuhei Kawano, Shokei Kim-Mitsuyama, Genjiro Kimura, Katsuhiko KoharaIssei Komuro, Hiroo Kumagai, Hideo Matsuura, Katsuyuki Miura, Ryuichi Morishita, Mitsuhide Naruse, Koichi Node, Yusuke Ohya, Hiromi Rakugi, Ikuo Saito, Shigeyuki Saitoh, Kazuyuki Shimada, Tatsuo Shimosawa, Hiromichi Suzuki, Kouichi Tamura, Norio Tanahashi, Takuya Tsuchihashi, Makoto Uchiyama, Shinichiro Ueda, Satoshi Umemura

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

902 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)253-390
Number of pages138
JournalHypertension Research
Volume37
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2014 Apr
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Internal Medicine
  • Physiology
  • Cardiology and Cardiovascular Medicine

Cite this