Treatment of ulcerative colitis patients by long-term administration of germinated barley foodstuff: multi-center open trial.

Osamu Kanauchi, Keiichi Mitsuyama, Terasu Homma, Kazuya Takahama, Yoshihide Fujiyama, Akira Andoh, Yoshio Araki, Toshihiro Suga, Toshifumi Hibi, Makoto Naganuma, Hitoshi Asakura, Hiroshi Nakano, Takashi Shimoyama, Nobuyuki Hida, Ken Haruma, Hideki Koga, Michio Sata, Nobuo Tomiyasu, Atsushi Toyonaga, Masanobu FukudaAtsushi Kojima, Tadao Bamba

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

124 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treatment of ulcerative colitis patients by long-term administration of germinated barley foodstuff: multi-center open trial.'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences