Visual Sensations during Vitrectomy

Eiko Sugisaka, Kei Shinoda, Susumu Ishida, Yutaka Imamura, Yoko Ozawa, Takeshi Nakajima, Hajime Shinoda, Kotaro Suzuki, Nanae Kawaguchi, Makoto Inoue

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Visual Sensations during Vitrectomy'. Together they form a unique fingerprint.