A curriculum for the board certified nephrologist (pediatric medicine)

Hirokazu Imai, Toshiaki Monkawa, Koichi Nakanishi, Shoji Kagami, Michio Nagata, Motoshi Hattori, Hiroshi Hataya, Yukihiko Kawasaki, Yoshitsugu Kaku, Shuji Kondo, Hiroshi Saito, Koichi Kamei, Satoko Tsuchida, Yoshimitsu Goto

研究成果: Article査読

フィンガープリント

「A curriculum for the board certified nephrologist (pediatric medicine)」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。