Accuracy and stability of saliva as a sample for reverse transcription PCR detection of SARS-CoV-2

Yoshifumi Uwamino, Mika Nagata, Wataru Aoki, Yuta Fujimori, Terumichi Nakagawa, Hiromitsu Yokota, Yuko Sakai-Tagawa, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Toshiki Shiraki, Sho Uchida, Shunsuke Uno, Hiroki Kabata, Shinnosuke Ikemura, Hirofumi Kamata, Makoto Ishii, Koichi Fukunaga, Yoshihiro Kawaoka, Naoki Hasegawa, Mitsuru Murata

研究成果: Letter査読

26 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)67-68
ページ数2
ジャーナルJournal of Clinical Pathology
74
1
DOI
出版ステータスPublished - 2021 1月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 病理学および法医学

引用スタイル