An association study of 36 psoriasis susceptibility loci for psoriasis vulgaris and atopic dermatitis in a Japanese population

Mayumi Tamari, Hidehisa Saeki, Mitsuha Hayashi, Yoshinori Umezawa, Toshihiro Ito, Osamu Fukuchi, Yoshimasa Nobeyama, Koichi Yanaba, Hidemi Nakagawa, Yuichiro Tsunemi, Toyoaki Kato, Sayaka Shibata, Makoto Sugaya, Shinichi Sato, Yayoi Tada, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Kouji Ebe, Emiko Noguchi, Shigeharu FujiedaTamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Tomomitsu Hirota

研究成果: Letter査読

16 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)156-157
ページ数2
ジャーナルJournal of Dermatological Science
76
2
DOI
出版ステータスPublished - 2014 11月 1

ASJC Scopus subject areas

  • 生化学
  • 分子生物学
  • 皮膚病学

引用スタイル