Autologous hematopoietic cell transplantation for myeloma patients with hepatitis B virus or hepatitis C virus in the era of novel agents

Shohei Mizuno, Akiyoshi Takami, Hiroyuki Takamatsu, Ichiro Hanamura, Yutaka Shimazu, Akira Hangaishi, Nobuhiro Tsukada, Shinichi Kako, Taku Kikuchi, Shuichi Ota, Hiroaki Shimizu, Shinsuke Iida, Satoshi Yoshioka, Masashi Sawa, Takahiro Fukuda, Yoshinobu Kanda, Yoshiko Atsuta, Koji Kawamura

研究成果: Letter査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)846-848
ページ数3
ジャーナルBone Marrow Transplantation
57
5
DOI
出版ステータスPublished - 2022 5月

ASJC Scopus subject areas

  • 血液学
  • 移植

引用スタイル