Bacteriological, pharmacokinetic and clinical evaluations of cefpirome sulfate in the pediatric field: Pediatric study group of cefpirome (Chairman: Ryochi Fujii)

Ryochi Fujii, Toshiaki Abe, Hidenori Meguro, Takeshi Tajima, Susumu Nakazawa, Hajime Sato, Yuichi Hirama, Akira Narita, Kimiko Matsumoto, Shinichi Nakazawa, Hiroyuki Suzuki, Yoshiko Nakanishi, Kazuya Nagao, Kenji Niino, Keisuke Sunakawa, Hlronobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Sato, Yoshikiya Toyonaga, Kiwamu SeoKenichi Kawamura, Morimasa Sugita, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Yoichi Taneda, Kuniyoshi Kuno, Minoru Sakurai, Masahiro Ito, Shojiro Arai, Hitoshi Kamiya, Toshiaki Ihara, Haruki Mikawa, Mitsufumi Mayumi, Hideo Higashi, Setsuko Ito, Tadafumi Nishimura, Kumiko Sugita, Shigeyuki Aoki, Kazuo Tabuki, Michio Takagi, Yohnosuke Kobayashi, Hlrohiko Hlgashino, Yoichi Hlrabayashi, Man Woo, Urara Kohdera, Tsunekazu Haruta, Kanetsu Okura, Shigekazu Kuroki, Toshikazu Nishio, Yutaka Kobayashi, Hiroshi Matsuda, Kaichi Kida, Takehiko Morimoto, Takanobu Kurashige, Hiroshi Wakiguchi, Yasuhiro Kuroda, Masaru Matsuoka, Yoshio Takahashi, Takashi Okamoto, Takanori Sekiguchi, Seikyo Furukawa, Takashige Okada, Takashi Motohiro, Hirokazu Sasaki, Masafumi Aramaki, Tatsuhiko Koga, Yasutaka Sakata, Kaoru Tominaga, Fumio Yamashita, Yoshiro Tsuji, Norio Nakayama, Kiyoaki Nagano, Hatsushi Miyazoe

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)84-109
ページ数26
ジャーナルthe japanese journal of antibiotics
44
1
DOI
出版ステータスPublished - 1991 1月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 微生物学(医療)
  • 薬理学(医学)
  • 感染症

引用スタイル